Notarial Services Attorney  

                                     บริการ    

                     ทนายความ รับรองลายมือชื่อ                                เอกสาร,บุคคล

                       
สำนักงานทนายความ- และประกันภัย                                 รับว่าความ-ต่อสู้คดีทั่วราชอาณาจักร  เปิดให้บริการด้านกฎหมายทั่วไป  เช่น   รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัท,ห้างหุ้นส่วน, บุคคลทั่วไป   ดำเนินงานโดยทนายความชั้นหนึ่ง-เนติบัณฑิต รับปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย,  รับเป็นนายหน้าทำประกันภัย  พร้อมการให้บริการหลังการขาย  เช่น  การให้คำอธิบายความคุ้มครอง  เงื่อนไขความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยแต่ละประเภท  สิทธิประโยชน์ที่ผู้เอาประกันจะพึงได้ตามสัญญาประกันภัย   รับให้คำปรึกษาพร้อมเป็นตัวแทนประสานงานการทำประกันภัยรถยนต์ของท่านตามประเภทและความเหมาะสมในการใช้งาน  โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำที่มั่นคงมีบริการที่มีมาตรฐาน  และมีบริการให้คำแนะนำเมื่อลูกค้าเกิดอุบัติเหตุ  ถูกฟ้องร้องคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา 
         
 การบริการด้านกฎหมาย  เช่น  การเข้าเป็นที่ปรึกษาการทำสัญญาต่างๆ  เช่น สัญญาซื้อขายที่มีความสำคัญ  มีมูลค่าสูง เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง  หรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากคู่สัญญาอีกฝ่ายที่มีความรู้ด้านกฎหมายมากกว่า  หรือมีเจตนาไม่สุจริต  การเป็นที่ปรึกษาปัญหากฎหมายเมื่อเป็นตัวความผู้เสียหายทางแพ่งหรือทางอาญาในขั้นตอนก่อนที่จะนำคดีไปฟ้องต่อศาล   ผู้อื่นหรืออัยการฟ้องคดีต่อศาล ตลอดการดำเนินการธุรกรรมด้านอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของผู้รับการบริการ โดยทนายความ " ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ที่จะให้คำปรึกษาและรักษาผลประโยชน์ของท่าน    ตามความต้องการของลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อใช้บริการ
         
การบริการด้านประกันภัย   เช่น กรณีพิพาทกับ บริษัทประกันภัย เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีถูกกระทำละเมิด เช่น ถูกรถยนต์ชนได้รับบาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย หรือ ไม่ได้รับการบริการที่ดี ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการให้บริการของ บริษัทประกันภัย ไม่ว่าจะในฐานะผู้เสียหาย หรือ คู่สัญญากับบริษัทประกันภัย ตามสัญญาประกันภัยประเภทต่างๆ ไม่เข้าใจเรื่อง เงื่อนไขความคุ้มครอง การเคลมรถ เราช่วยท่านได้    อ่านต่อ>>
   • การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของ สนง.คปภ. [6 เมษายน 2560 16:46 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1752 คน
   • อุบัติเหตุ กับ ความรับผิดตามกฎหมาย [23 ตุลาคม 2558 22:42 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4460 คน
   • ความผิดต่อเพศ-เสรีภาพ [3 ธันวาคม 2556 00:58 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4822 คน
   • ความรับผิดในทางอาญา [2 ธันวาคม 2556 23:51 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6621 คน
   • สิทธิของผู้ต้องหา-ผู้ถูกจับ-จำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา [23 พฤศจิกายน 2556 01:11 น.]จำนวนผู้เข้าชม 50989 คน
   • ความหมายของ “ ผู้เสียหาย “และใครเป็นผู้เสียหาย [23 พฤศจิกายน 2556 01:06 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5799 คน
อ่านทั้งหมด
   • คำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ [6 เมษายน 2560 15:45 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1996 คน
   • ประโยชน์ของการประกันภัย ที่ทุกคนควรรู้ [23 ตุลาคม 2558 11:41 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3373 คน
   • การแจ้งเคลมล้อและยางรถยนต์ [29 ตุลาคม 2557 22:53 น.]จำนวนผู้เข้าชม 15403 คน
   • ต้องการแจ้งเคลมทำสีรถ ต้องทำอย่างไร [26 สิงหาคม 2557 19:45 น.]จำนวนผู้เข้าชม 10458 คน
   • อะไรคือประกันคุ้มครองเฉพาะภัย [28 เมษายน 2557 23:21 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8533 คน
   • อะไรคือ ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง [12 มกราคม 2557 12:05 น.]จำนวนผู้เข้าชม 9382 คน
   • ความหมายของ"ผู้ประสบภัยจากรถ"ตามกฎหมายประกันภัย [12 มกราคม 2557 10:32 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6352 คน
   • ทำไมต้องเป็นฝ่ายผิด [2 ธันวาคม 2556 22:27 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5991 คน
อ่านทั้งหมด
รหัส   หัวข้อ ผู้เขียน ตอบ/อ่าน ตอบล่าสุด
000001 ทำประกันประเภทหนึ่งอยู่แล้ว เวลาแจ้งเคลมทำไมต้องเส...   nacha  1 / 12248 โดย Webmaster
29 ก.ค. 57 12:11 น.
000113 ค่าสินไหม เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ   สุภัสตรา เปี่ยมสาคร  0 / 121 -
-
000009 รับปรึกษาปัญหาเรื่องเคลมรถ,เงื่อนไขความคุ้มครองตาม...   Webmaster  51 / 4237 โดย แนน
10 เม.ย. 62 12:34 น.
000005 ปรึกษาปัญหาเรื่องการเรียกค่าสินไหมทดแทนกรณีไม่มีรถ...   Hippo  289 / 54738 โดย Webmaster
19 มี.ค. 62 15:38 น.
Copyright by lawyer-insurance.org
Engine by MAKEWEBEASY